top of page
Nominee Certi.png

Lavanya Murali

Golu Photo 3
Golu Photo 3
Golu Photo 3

1

# Votes:

37

Entry No: 

India


Name: Lavanya M
Location: Madhavaram, chennai
Theme: Tri Lok am and Azhwargal Vaibhavam

We are keeping golu for past 40 years
Happy Navaratri,

My this year's Golu theme:

1. Seven step golu dolls with kalasam containing
Chakrathazhwar, Krishna, Murugan, Pillayar, Ramar pattabhishekam, Pandurangan and Rukmini, Bhoova Raghavar, Ulagalandha Perumal, Naba Narasimhar, viswaroopam, Marapachi, Brahmotsavam, Ashtalakshmi, Chettiyar and few more Vishnu dolls.

2. Tri lokam and Bhoolokham : brahma lokam, Vaikuntam, kailayam and bhoolakham with Tirupathi malai.

3. Azhwargal vaibhavam : 12 Azhwargal and there story picturised.

4. Park, zoo, cricket and village.

Video Link
Photos Link

Golu Photo 3
Golu Photo 3
Golu Photo 3
bottom of page