file_000.jpg
Golu Awards Logo black.png

Entry No:

23

Click your name to go to your individual golu entry page & share it in Social Media

# Votes:

5

India

Golu 2021 - My Golu Themes

I) பழமொழியியல் - Paremiology
1) சொலவடை (Or ) சொல்லடைகள்
2) உருமாறிய பழமொழிகள்
3) நன்மை தரும் பழமொழிகள்

II) ஔவையார் அமுத மொழிகள்
1) ஆத்திச்சூடி
2) கொன்றை வேந்தன்

III) கிருஷ்ண பக்தர்கள்
In this I have placed Meera, Andal, Arjuna, Purandaradasar, Jana Bai, Tulasi.

Golu Photo 2
Golu Photo 3

Entry No:

31

Click your name to go to your individual golu entry page & share it in Social Media

# Votes:

0

India

My golu is always based on strong Hindology theme like Attaveerattanam, pancha bootha sthalam, gayathri, ganga, sapthatheertham, adi sankarar, Ramanujar, suryan, pancha natana sabha, nandhi, guru parampara, tulasi puranam, vedopanishad, srinivasa vaibhavam bhagavatham etc. This is the 21st year n the theme for the year is BHAGAVATHA SAPTAHAM to eradicate the pandemic n pray for moksham ro rhe deparyed souls. The dolls are handcrafted by me myself. Entire golu is full of handwork n with unique marappachis. The story line is strong with strong morals for life.

Golu Photo 2
Golu Photo 3

Entry No:

33

Click your name to go to your individual golu entry page & share it in Social Media

# Votes:

5

India

Dear Sir/Mam,

Many Thanks for this Contest again. We are hosting Golu at our Home from last 7 years.

This Year's Navarathri's Golu is different in terms of Design, Artistic View, Materials Used, Concept etc. Attached are some of the Photos from this year's Golu at our home.

Participant Name : Karthic R
Mobile : +91 9841647672
Location : Perambur, Chennai

Specialities :
Every year we try to change the design and concept. We are plan to get in as much as Recycled Materials into the place. Also, we make handmade dolls, crafts and use them as part of Golu Theme. This Year, the backdrop has been done using Kora Grass Ivory Mat (Korai Pai) at one side and the other side with Thaiyal Ilai (Dry Leaves). Crafts are been made of Wooden Sticks, Match Sticks, Coconut Shell, Wooden Straws, Ice Cream Sticks etc.

New Dolls this Year :
Kumbakarnar Set
Meenakshi Thiru Kalyanam
Brahma Vishnu Sivan
Narasimhar
Buddha Fountain
Pandurangan Idol

Photos Link : https://drive.google.com/drive/folders/1zMCPY4DUMtkvBc3ssSLM4duzezKkBgBl?usp=sharing


Regards,
Karthic.R
Mob : 9841647672

Golu Photo 2
Golu Photo 3

Entry No:

37

Click your name to go to your individual golu entry page & share it in Social Media

# Votes:

88

United Kingdom

I have been keeping Golu for about 33 years. This is my 10th year of my keeping Golu in the UK.
The traditional seven steps have Durga, Lakshmi, Sarswati ,Lalithambigai set Dasavatharam and Ashtalakshmi dolls along with the chettiar couple dolls.
I have an exclusive step showcasing the different occupations like pottery, weaving etc in Kondapalli wooden dolls.
I have constructed a mini house with kitchen with platform sink etc. the spice rack is made by be. Miniature brass utensils are placed.
The main theme of my Golu is Sangam era - of life and literature.
I have depicted the potramarai kulam of Madurai the seat of Tamizh Sangam. Agastyar also is portrayed. Meenakshi kalyanam is also depicted.
The five landscapes mentioned in the Sangam Literature is depicted.
The land , water, animals, plants, and people pertaining to Kurinji, mullai, marudam ,neithal and paalai is shown.
Another aspect from sanga ilakkiyam shown is the depiction of the kadaiyezhu vallalgal . The seven patrons are clay modelled by me.
As an additional Golu there are dolls showing the different costumes worn by women in India and the world. Some of them are hand made.
The decoration has Tanjore paintings and Kolams done by me.

Golu Photo 2
Golu Photo 3

Entry No:

53

Click your name to go to your individual golu entry page & share it in Social Media

# Votes:

129

India

Golu has been my passion since childhood as I have been seeing people come home during these 9 days. I have been keeping Golu since childhood which I continued even after my marriage. I invite my friends along with their children. I narrate the story behind each set. I try to make new sets every year using clay and I also teach children to make dolls during navaratri.

This time, the theme of our Golu is "The Village". It involves the livelihood of various people, the scenario of village, fields and Landlord's house. Also, the Classroom set, Choopu saaman, Well, Thread kattil, base of all temples, the fence and huts in this Golu have been made by me.

Golu Photo 2
Golu Photo 3

Entry No:

57

Click your name to go to your individual golu entry page & share it in Social Media

# Votes:

105

Canada

Namaskaram

Thanks to Sapthavarana for yet another oppurtunity to showcase the golu.
I have been keeping golu for the past 11 years .
and i absolutely love doing it.
I reside in Canada with my two young kids and keep it all by myself!

This year my golu has a unique theme
"Vaishnava Guru Paramparai"with Perumal , Azhwars, Acharyas and Dashavataram in semi circular steps

To the left side of my main golu steps:-
1) Navaneetha Krishnar
2) Trimurthi deities
3) Garuda sevai
4) Guru Paramparai

To the right side of my main golu steps:-
1) chakkratazhwar
2) indian woman from different indian states and their unique dress(a special dedication for 75 years of indian independence)
3) cricket stadium
4) wedding set up with covid restricted entries
5) harry potter village

on the floor beneath my main golu steps:-
1) zoo with socially distance movie theatre etc.
2) small temple
3) chettiar vessel shop
4) village,farm and field

thank you!

Golu Photo 2
Golu Photo 3

Entry No:

73

Click your name to go to your individual golu entry page & share it in Social Media

# Votes:

1

India

We, the Jayashankar family from Chennai keeping traditional Golu with a theme for the past 15 years. All our themes are from our puranas depicting stories and incidents conveying morals like guru bakthi, friendship, anbe sivam, sacrifice, sat sangam etc. This year the theme of our golu is ஈசனுடன் பசு பக்ஷிகள் - meaning lord shiva and animals. We have chosen sixteen siva temples in and around Tamilnadu and taken the sthala puranas in which how animals workship Siva in their own way. The video will explain them. We hand made all the siva lingams and using origami made spider and the web, ants, bees. etc.
Our Golu always follow tradition with nine steps arranging the godly dolls and other dolls appropriately. We dress up the koothu vilaku with appropriate attair - all hand stitched. We made colourful rangoli kolam too.
We also have park with village scene depicting greenery. We too have the Mysore Dasara procession.
Our objective of keeping Golu every year is to make the visitor understand depth of morals conveyed in our ithikasa and puranas by the way of appropriate stories incidents.

Golu Photo 2
Golu Photo 3

Entry No:

78

Click your name to go to your individual golu entry page & share it in Social Media

# Votes:

8

United States

We have been displaying golu for 30 years.

Our golu is a combination of traditional dolls and my own handmade dolls.

Highlights of my handmade dolls are:
1. Marapachi dolls hand decorated with stones.
2. Wooden chariot for Lord Surya with rainbow colored horses.
3. Annamalayar and Unnamalai Amman with 31 Nayanmargal (woollen)
4. Devi Durga and Mahishasura and Sumbha Nishumba stories. (clay)
5.Ayyanar (clay).

Our theme this year is the depiction of 5 land and water forms as described in Tamil Sanga Ilakkiyam (Kurinji - mountain, Mullai- forest, Marutham - Agriculture land, Paalai- Desert, and Neythal - sea and Coastal areas).

Golu Photo 2
Golu Photo 3

Entry No:

96

Click your name to go to your individual golu entry page & share it in Social Media

# Votes:

455

India

We have keeping elaborate Navarathri Golu for the last 15+ years. This year, our Golu has been decorated with multiple themes. Guru Vandanam refers to salutations to the Guru who is rooted in knowledge, adorned with garland of Truth. Brahmotsavam refers to a festival to commemorate an offering by Lord Brahma to Lord Vishnu, annual festival at Tirumala for Lord Venkateshwara. In Ramayanam theme - dolls are arranged depicting the life of Lord Rama from birth till pattabishegam..

Thiruvaiyaru Sapthasthanam festival comprising 13 days is celebrated to mark the marriage of Nandikeshwarar performed by Lord Shiva himself. Lord Ayyarappar comes around on the glass palanquin to the seven holy places. Abirami Andhadhi is a collection of Tamil poems sung by Abirami bhattar on goddess Abirami residing in Thirukkadaiyur Amirtaghatesvarar Sivan temple. Ahobilam temple consists of nine shrines of Lord Narasimha - is the place where the Lord killed Hiranyakashipu and saved Prahalada.

Handmade Quilling and Plastic Dolls – depicting Dances of India, Brides of India, Olympic sports and other assorted dolls have been showcased as well

Uniqueness about our Golu - Multiple / rare themes and Hand made dolls

Golu Photo 2
Golu Photo 3

Entry No:

136

Click your name to go to your individual golu entry page & share it in Social Media

# Votes:

37

India

Theme : VAYALUM VAZHVUM.
We have depicted the importance of agriculture along with the lifestyle of village habitant. We have showcased the township of simple yet quality lifestyle of the people surrounding the agricultural village.

Golu Photo 2
Golu Photo 3